Logo

Fot. unsplash.com/@ashleybatz

Czym są rytuały przejścia?

Rytuały przejścia towarzyszyły nam niemal od zawsze. Były z ludźmi w najważniejszych momentach ich życia: przy narodzinach dziecka, wkraczaniu w dorosłość, zawieraniu małżeństwa, wkraczaniu do grup społecznych i zawodowych, a wreszcie przy śmierci.

Służyły oswojeniu zmiany, która dokonywała się w życiu osoby i całej społeczności. Pomagały przygotować się psychicznie i duchowo do pełnienia nowych ról społecznych. Dawały narzędzia, które pozwalały te role poznać i zrozumieć.

Zapewniały uczestnikom i uczestniczkom poczucie wspólnoty i wsparcia ze strony rodziny, klanu, innych kobiet lub mężczyzn, mieszkańców tej samej wioski. Sprawiały, że osoba nie była w procesie zmiany osamotniona, bo otaczały ją ramiona, wiedza i doświadczenie całej społeczności.

Dziś potrzebujemy obrzędów przejścia tak samo jak dawniej, a może nawet odrobinę bardziej? Potrzebujemy symboli, słów i metafor, które pomogą nam przejść przez proces życiowej zmiany, odnaleźć się w niej i spotkać się w niej z ważnymi dla nas osobami.

Świeckie rytuały przejścia (czasem określane też mianem ceremonii świeckich lub ceremonii humanistycznych) mogą być dla Ciebie, jeśli:

  • nie jesteś związana/-y z religią instytucjonalną, a jednocześnie nie odnajdujesz się w ich urzędowych, “cywilnych” odpowiednikach;
  • chcesz nadać głęboki, symboliczny wymiar kluczowym momentom w życiu swoim i swoich bliskich (ślubowi, narodzinom dziecka, dojrzewaniu i wkraczaniu w dorosłość, pożegnaniu);
  • jest dla Ciebie ważne, aby ceremonia odzwierciedlała Twój system wartości, wierzeń i przekonań;
  • chcesz aktywnie współtworzyć swoją ceremonię razem z doradczynią rytualną;
  • czujesz, że gesty i działania symboliczne są tak samo ważne jak słowa. Nie wystarcza Ci teatralne odtworzenie pewnych działań i sekwencji, ale chcesz mieć świadomość, że rozumiesz ich sens i znaczenie;
  • napotykasz na przeszkody w organizacji ceremonii religijnych lub cywilnych związane np. z: Twoją orientacją seksualną czy narodowością.

Jestem po to, by pomóc Ci zdecydować, jak będzie wyglądał Twój rytuał przejścia i pomóc go przeprowadzić zgodnie z Twoimi potrzebami i oczekiwaniami. O tym, jakie rytuały prowadzę, przeczytasz więcej w tej zakładce.