Logo

Fot. unsplash.com/@larm

Rytuał dla Ciebie

W życiu każdej i każdego z nas, obok codziennych, podobnych do siebie doświadczeń, pojawiają się również momenty szczególne. Często towarzyszą one ważnym dla nas zmianom – narodzinom dziecka, dojrzewaniu, zawieraniu małżeństwa, pożegnaniu bliskich osób. Chcemy przygotować się do tych zmian fizycznie i psychicznie, a czasem także duchowo. Oswoić je, nadać im rys osobisty, włączyć w nie ważne dla nas osoby. Temu między innymi służą rytuały przejścia.

W kulturach tradycyjnych obrzędy przejścia były ściśle skodyfikowane i wpisane we wspólny dla całej społeczności system wierzeń i światopogląd. Dziś różnimy się od siebie znacznie bardziej, więc różne też będą ceremonie towarzyszące ważnym momentom naszego życia.

Tworząc z Tobą rytuał przejścia, bazuję na wiedzy o obrzędach kultur europejskich i pozaeuropejskich oraz na teorii antropologicznej wypracowanej przez takich badaczy jak Arnold van Gennep czy Victor Turner. Wskazane przez nich ramy dotyczące struktury i funkcji obrzędów przejścia, wypełniam wraz z Tobą indywidualnymi potrzebami, doświadczeniami i przeżyciami.

W poniższych zakładkach znajdziesz informacje o rytuałach, które mogę wraz z Tobą współtworzyć i poprowadzić.