Logo

Fot. kawaisztuka.pl

Pożegnanie

Na tle pozostałych momentów granicznych w naszym życiu, śmierć jest wydarzeniem szczególnym, bo nieodwracalnym. Tracimy osobę, która dotąd była częścią naszej codzienności; z którą łączą nas wspomnienia, uczucia, więzy krwi lub przyjaźni. Każdy z nas doświadcza śmierci i żałoby po stracie najbliższych we właściwy sobie sposób.

Rolą świeckich ceremonii pogrzebowych jest indywidualne pożegnanie osoby zmarłej w zgodzie z jej systemem wartości oraz towarzyszenie bliskim w przeżyciu żałoby. Dobrze zaprojektowana ceremonia ma wspierać rodzinę i przyjaciół w tym procesie oraz pomóc w utrzymaniu trwałej emocjonalnej więzi z osobą, która odeszła. Każde pożegnanie jest inne, tak jak inne są żegnane osoby i ich relacja z najbliższymi.

Różna może być także forma pożegnań. Zwykle utożsamiamy je z ostatnią drogą, w której towarzyszymy zmarłej osobie w domu przedpogrzebowym lub kaplicy i na cmentarzu. Na pożegnanie może się jednak składać również czuwanie przy zmarłej osobie w domu w gronie najbliższych czy spotkanie poświęcone jej pamięci odbywające się w domu czy w przyrodzie. Możemy także podzielić ceremonię pożegnania na kilka części, z których każda będzie miała nieco inne znaczenie i będzie skierowana do innego grona osób.

Jestem certyfikowaną mistrzynią ceremonii pogrzebowej i towarzyszką w żałobie, absolwentką szkolenia "Creating a Personal Farewell" („Tworzenie osobistych pożegnań”), prowadzonego przez Anję Franczak z Instytutu Dobrej Śmierci oraz Jana Moellersa z domu pogrzebowego Memento Bestattungen. Należę do Kolektywu Instytutu Dobrej Śmierci. Poza rytuałami pożegnania, prowadzę także kręgi wsparcia w żałobie oraz spotkania i warsztaty związane z edukacją funeralną.

Każde z prowadzonych przez siebie pożegnań traktuję indywidualnie, wsłuchując się w Państwa potrzeby i historię, z którą do mnie przychodzicie. Tworzę wielowątkową opowieść o osobie, która odeszła, włączając do niej fragmenty wspomnień, ulubionych książek, wierszy czy piosenek. Wiem, jak ważną rolę odgrywa to, co niewerbalne, więc w czasie tworzenia pożegnań, zwracam uwagę na symboliczne gesty, działania, przedmioty czy utwory muzyczne, które się na nich pojawią.

  • Przygotowanie ceremonii rozpoczynam od pogłębionej rozmowy z najbliższymi, która pozwoli mi lepiej poznać żegnaną osobę – jej historię, charakter, codzienne nawyki, relacje z innymi, ukochane miejsca, filmy czy potrawy. Wsłuchuję się w Państwa wspomnienia, opowieści, uczucia.
  • Na podstawie rozmowy, przygotowuję indywidualny scenariusz rytuału pożegnania, który następnie konsultuję z Państwem, uzupełniam i zmieniam, zgodnie z Waszymi sugestiami.
  • W trakcie rytuału pożegnania subtelnie towarzyszę Wam i czuwam nad przebiegiem ceremonii jako całości oraz nad najdrobniejszymi jej szczegółami. Przemawiam, ale także oddaję głos najbliższym, muzyce albo działaniom symbolicznym, które pełnią równie ważną rolę jak słowa. Jestem po to, by trzymać przestrzeń dla Waszych wspomnień i uczuć.

Koszt przygotowania i poprowadzenia przeze mnie ceremonii różni się w zależności od formy współpracy, na którą się Państwo zdecydujecie:

  1. Klasyczna ceremonia pożegnania – prowadzona jest zwykle na cmentarzu lub w domu przedpogrzebowym/kaplicy, ale w zależności od Państwa potrzeb może się także odbywać w parku, w domu czy w innym miejscu, które było ważne dla osoby zmarłej. Zarówno miejsce jak i formę ceremonii wybieramy wspólnie po pogłębionej rozmowie z najbliższymi. Całość opisuję w indywidualnym scenariuszu pożegnania, który wspólnie z Państwem modyfikujemy i dostosowujemy do Waszych oczekiwań. W czasie pożegnania prowadzę Państwa przez poszczególne etapy ceremonii, dostarczam też wszystkie przedmioty i atrybuty niezbędne do jej przeprowadzenia (materiały do części symbolicznej, głośnik, rzutnik itp.). Ogół działań składających się na wydarzenie, zamyka się w ciągu jednego dnia. Koszt przygotowania i poprowadzenia ceremonii wraz z dojazdem wynosi od 1000 do 1500 zł (w zależności od miejsca, w którym się odbywa i od stopnia złożoności).
  2. Rozszerzona ceremonia pożegnania – bywa, że klasyczne pożegnanie nie jest dla nas wystarczające i zamiast jednego dnia lub jednej ceremonii potrzebujemy kilku wydarzeń, które się na nie składają. W ofercie ceremonii rozszerzonej może się znaleźć trwające od jednego do kilku dni pożegnanie zmarłej osoby w domu (tzw. czuwanie) albo kilka wydarzeń związanych z pożegnaniem, skierowanych do różnych grup (inna ceremonia w gronie rodziny i bliskich przyjaciół, a inna w szerszej grupie znajomych, dalszych krewnych czy współpracowników). Przygotowanie rozszerzonej ceremonii zaczyna się podobnie jak w wersji klasycznej od pogłębionej rozmowy i przedstawienia w oparciu o nią scenariusza pożegnania. W czasie przygotowań wspieram Państwa nie tylko w planowaniu i przeprowadzeniu działań ceremonialnych. Zajmuję się także bieżącym kontaktem z przedstawicielami domu pogrzebowego, aby współpraca z nimi przy niestandardowej formie pożegnania przebiegła bez zarzutu. Towarzyszę Państwu przy poszczególnych elementach składających się na pożegnanie, prowadzę Was przez nie, pozwalając, abyście skupili się na tym, co dla Was najważniejsze. Koszt przygotowania i poprowadzenia ceremonii wraz z dojazdem różni się w zależności od stopnia złożoności i od miejsca lub miejsc, w których się ona odbywa, ale zazwyczaj wynosi od 1500 do 3000 zł.
  3. Konsultacje dla osób prowadzących ceremonię samodzielnie – jeśli chcecie Państwo poprowadzić ceremonię pożegnania samodzielnie, bez udziału celebrantki lub celebranta, ale nie wiecie, jak ją przygotować i co może się na nią składać, możecie skorzystać z konsultacji online lub offline. Składa się na nie pogłębiona rozmowa o Waszych oczekiwań i o żegnanej osobie i relacji, jaka Was z nią łączyła; zaproponowanie konkretnych rozwiązań, jakie mogą pojawić się na ceremonii lub przygotowanie scenariusza wydarzenia do samodzielnej realizacji, ewentualnie dalsze uzgadnianie poszczególnych elementów wydarzenia. W zależności od potrzeb, łączny czas poświęcony na konsultacje wynosi zwykle 2-5 h. Koszt doradztwa wynosi 150 zł za godzinę.

Jeśli chcą Państwo pożegnać bliską osobę w indywidualny sposób, ale nie jesteście w stanie pozwolić sobie na pokrycie kosztów ceremonii, możemy wspólnie ustalić cenę preferencyjną.

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące szczegółów przygotowywanych i prowadzonych przeze mnie ceremonii, zapraszam do kontaktu.