Logo

Fot. Karina Krystosiak

Ślub

Ceremonia ślubna jest symbolicznym pożegnaniem stanu wolnego, by zrobić miejsce na to, co wspólne. Jest wyrazem gotowości na połączenie światów dwóch osób, przy jednoczesnym zachowaniu odrębności każdego z nich. Pozwala na wypowiedzenie nadziei, marzeń i deklaracji, które wiążemy z życiem we dwoje. Stwarza przestrzeń, w której miłość budująca naszą relację, staje się udziałem bliskich nam osób.

Świecki rytuał ślubny w Polsce nie jest tożsamy ze ślubem cywilnym i jako taki nie ma mocy prawnej. Ma charakter ceremonii i służy zawarciu małżeństwa na planie symbolicznym i społecznym, a nie formalnym. Dlatego mogą do niego przystępować również osoby, dla których procedura ślubu cywilnego jest wykluczająca lub ograniczająca, w tym osoby LGBTQ+.

Jak wygląda przygotowanie rytuału ślubnego krok po kroku?

  • Podstawą do zaplanowania ceremonii jest spotkanie – długa rozmowa, w trakcie której opowiadacie mi o sobie, swoich potrzebach i uczuciach. Pytam o Waszą wspólną i indywidualną historię, o wartości, które Was łączą, o wspólne fascynacje, sposoby spędzania czasu, relacje z najbliższymi. Korzystam z zaproszenia do Waszego świata po to, by przygotować ceremonię, która będzie najlepiej odpowiadała Waszym oczekiwaniom i wrażliwości.
  • W oparciu o rozmowę przygotowuję scenariusz rytuału, podzielony zazwyczaj na pięć etapów: Wprowadzenie, Pożegnanie stanu wolnego, Faza graniczna/liminalna, Powitanie tego, co wspólne, Zakończenie ceremonii i domknięcie przestrzeni obrzędowej. W scenariuszu zawiera się zarówno ogólna struktura rytuału przejścia, jak szczegółowe propozycje dotyczące wykorzystanych działań symbolicznych czy sposobów włączenia osób uczestniczących w wydarzeniu. Gesty, słowa i symbole, które składają się na poszczególne części ceremonii, mają za każdym razem charakter indywidualny, dopasowany do tego, kim jesteście i jakie są Wasze potrzeby.
  • Następnie wspólnie pracujemy nad scenariuszem, wypełniamy go szczegółami, modyfikujemy. Plan ceremonii jest ramą, która pozwala Wam poczuć się bezpiecznie w przestrzeni rytuału i skupić się na tym, co w niej najistotniejsze.
  • Przez cały czas przygotowań do rytuału ślubnego, jestem dla Was dostępna mailowo i telefonicznie – odpowiadam na pytania i wątpliwości, konsultuję z Wami niezbędne zmiany, a w razie potrzeby rozmawiam z Waszymi bliskimi i świadkami o tym, jak będzie wyglądać rytuał i jak mogą się do niego przygotować.
  • W dniu ceremonii towarzyszę Wam w drodze przez poszczególne jej etapy. Subtelnie czuwam nad przestrzenią rytualną i zgromadzonymi w niej osobami. Dbam o to, co ogólne oraz drobne szczegóły, które dopełniają i wzbogacają przebieg rytuału przejścia.
  • Po wydarzeniu jeszcze raz spotykam się z Wami, żeby posłuchać Waszych odczuć, refleksji i uwag związanych z przygotowaniem i prowadzeniem rytuału. Rozmowa zamyka ten etap naszej wspólnej pracy tak samo, jak otworzyła go parę miesięcy wcześniej.

Łączny koszt przygotowania i poprowadzenia ceremonii wynosi między 1000 zł a 1500 zł, w zależności stopnia złożoności ceremonii i miejsca, w jakim odbywa się wydarzenie.

Jeśli chcecie, bym poprowadziła dla Was rytuał ślubny, zapraszam do kontaktu.

Ceremonia ślubna może być także poprzedzona rozplecinami – obrzędowym pożegnaniem stanu panieńskiego w gronie innych kobiet. Więcej na ten temat piszę w zakładce Twój rytuał.