Logo

Fot. unsplash.com/@mascapone31

Powitanie dziecka

Pojawienie się dziecka to ogromna zmiana w życiu całej rodziny. Nasz domowy mikrokosmos powiększa się o kolejną osobę. Zmieniają się przyzwyczajenia, nawyki, codzienne rytmy. Zmieniamy się my – nasza wrażliwość, postrzeganie świata i własnego w nim funkcjonowania. W naszym życiu pojawia się nagle odrębna jednostka – z własnymi potrzebami, emocjami, z kształtującą się powoli osobowością.

Powitanie dziecka to rytuał, który pozwala jego rodzicom pełniej odnaleźć się w nowej roli – dać sobie przestrzeń na określenie od nowa samych siebie i swojej relacji z nowym przybyszem. To czas przekazywania dziecku intencji i dobrych życzeń dotyczących jego zdrowia i rozwoju. To także okazja do przyjęcia pojawiającego się w naszym życiu małego człowieka do społeczności krewnych, bliskich i przyjaciół, a czasem również do szerszego kręgu żyjących i czujących istot. To wreszcie możliwość symbolicznego włączenia dziecka do świata bliskich dla nas wartości, którymi będziemy się z nim dzielić w miarę jego wzrastania i dojrzewania.

Rytuał może dotyczyć powitania w rodzinie zarówno dzieci biologicznych jak i tych, których przyjęcie następuje w wyniku adopcji. Czasem rodzice decydują się na przeprowadzenie ceremonii niedługo po urodzeniu dziecka, a kiedy indziej po ukończeniu przez nie pewnego etapu rozwoju.

Jak może wyglądać taki rytuał?

Wszystko zależy od Waszych potrzeb i wartości. Moim zadaniem jest zaproponowanie ogólnej trójdzielnej struktury ceremonii, którą po rozmowie z Wami będziemy wspólnie wypełniać znaczącymi gestami, symbolami działaniami. To może być tworzenie słowiańskich lalek dobrych życzeń motanek, wspólnie sianie lub sadzenie roślin, czytanie fragmentów baśni i opowieści czy działania włączające symbolikę czterech żywiołów. Wszystko zależy jednak od Waszych oczekiwań, doświadczeń, od tego, co będzie Wam najbliższe.

Dlatego pracę nad przygotowaniem powitania zawsze zaczynam od spotkania z Wami, w czasie którego opowiadacie mi o sobie, o swojej relacji, o wartościach i uczuciach, które wiążą się dla Was z pojawieniem się dziecka w życiu. Ja zaś opowiadam Wam, jaką strukturę może mieć ceremonia i czym możemy ją wypełnić.

Zwykle pierwszą rozmowę odbywamy w formule online. Jeśli zdecydujecie się na dalszą pracę ze mną, przesyłam Wam wstępną propozycję scenariusza ceremonii, którą będziemy uzupełniać i modyfikować zgodnie z Waszymi potrzebami. Co najmniej raz spotykamy się także na żywo - by lepiej się poznać i porozmawiać o kształcie ceremonii. To, co w rytuałach przejścia najważniejsze, zawiera się bowiem zawsze w otwartym, niezapośredniczonym przez technologię kontakcie z żywym człowiekiem.

W dniu ceremonii jestem z Wami przez cały czas wydarzenia, subtelnie czuwam nad jego przebiegiem prowadzę Was i pozostałe osoby przez jego poszczególne części tak, żebyście mogli skupić się na tym, co dla Was najistotniejsze.

Koszt przygotowania i poprowadzenia przeze mnie ceremonii powitania dziecka wynosi od 750 zł do 1150 zł w zależności od odległości i stopnia rozbudowania wydarzenia.

Jeśli chcecie, żebym pomogła Wam zaplanować i przeprowadzić ceremonię powitania dla Waszego dziecka albo macie pytania jej dotyczące, skontaktujcie się ze mną.