Logo

Fot. evgeniy-kletsov

Twój rytuał

Rytuały przejścia towarzyszą ważnym momentom życia. Dla każdego jednak te momenty mogą być czymś nieco innym. Dla jednych kluczowa zmiana będzie dotyczyła narodzin dziecka czy zawarcia małżeństwa, a dla innych trwałej zmiany miejsca zamieszkania, pożegnaniu pewnego etapu życia albo odnowienia dotychczasowych więzi i zobowiązań.

Oprócz ceremonii ślubnych czy dojrzałościowych, przygotowuję i prowadzę również:

  • rozpleciny – odpowiednik wieczoru panieńskiego, którego celem jest pożegnanie przyszłej panny młodej dla stanu wolnego. Mogą im towarzyszyć tradycyjne pieśni, zdobienie a następnie rozplatanie warkocza lub inne działania podkreślające znaczenie tego wydarzenia. Mogą też przyjąć formułę warsztatową, ze wspólnym tworzeniem lalek-motanek pełnych życzeń i intencji dla panny młodej;

  • odnowienie przysięgi małżeńskiej – dla par, które są ze sobą już długo i chcą ponownie doświadczyć „mitycznego czasu początku” – odświeżyć śluby towarzyszące zawarciu małżeństwa, ale ze świadomością wspólnej drogi, którą już kroczą. To może być także propozycja dla tych małżeństw, których oczekiwań pierwotny ślub (cywilny lub religijny) nie spełnił i szukają pogłębienia tego doświadczenia przez ceremonię;

  • pożegnanie relacji, miejsca, cząstki siebie – jest dedykowane osobom, które zakończyły pewien etap w swoim życiu i szukają jego domknięcia na poziomie obrzędowym. Pożegnanie może dotyczyć związku z kimś bliskim, porzucenia pewnej życiowej ścieżki, zmiany miejsca zamieszkania. Jego rolą jest wsparcie w przeżyciu żałoby towarzyszącej stratom w naszym życiu po to, by z czasem zrobić miejsce na to, co nowe.

Tak, jak różne są nasze potrzeby i oczekiwania, tak odmienne będą rytuały im towarzyszące. Jeśli chcesz razem ze mną poszukać działań dedykowanych zmianom i doświadczeniom, które są dla Ciebie istotne, napisz lub zadzwoń. Być może wspólnie znajdziemy środki wyrazu, słowa i symbole, które w najlepszy sposób oddadzą to, co czujesz i pragniesz wzmocnić.